Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp tháng 2/2023 Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành và Chương trình Đào tạo Từ xa

Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp tháng 2/2023 Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành và Chương trình Đào tạo Từ xa  như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên các khóa tuyển sinh 2018, 2019 đã hoàn thành chương trình đào tạo và có đầy đủ các chứng chỉ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định.

2. Thời hạn và hình thức đăng ký:
·  Thời hạn: từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 15/02/2022.
·  Hình thức: Sinh viên tải đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp lại trên website Viện đào tạo nghề nghiệp (https://www.hutech.edu.vn/viendtnn/sinh-vien/bieu-mau), điền đầy đủ thông tin và nộp đơn tại Văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo (Phòng A-01.02).
Lưu ý: Sinh viên những sinh viên đã đăng ký các đợt trước sẽ được xét cùng trong đợt này. Xem danh sách đã đăng ký theo đường link: https://www.hutech.edu.vn/viendtnn/sinh-vien/cac-thong-bao

3. Thời gian xem kết quả xét tốt nghiệp:
·  Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 15/03/2023 và nhận chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 20/03/2023.  
·  Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp tại website: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-tn-kscnth.html

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ
Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo (A-01.02)
Điện thoại: 028.2222.5895 hoặc 028.7106.6878.
Thời gian tiếp nhận thông tin: Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 13g30 – 16g30; từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy.

14608442