SINH VIÊN - THÔNG BÁO
HUTECH tiếp tục tạm ngưng dạy - học lý thuyết đến ngày 30/5 để phòng chống Covid-19 Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tiếp tục tạm ngưng các hoạt động dạy - học lý thuyết, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các hoạt động ngoại...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 - 2019          Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 1 - 2019 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020         Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như...
Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020   Sinh viên khóa 2017, 2018 đóng học phí HKI năm học 2019 – 2020 tại Phòng Tài chính đúng thời hạn thông báo. Thời hạn đóng học phí: Khóa 2017:...
Kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp khóa 2017 KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2017     I. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT Nội dung Thời gian Ghi chú 1 Sinh viên bổ sung các loại hồ sơ...
Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁO Về việc sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2018 – 2019            Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019. Nhằm giúp sinh viên nắm bắt được các thông tin liên...
Thông báo thời khóa biểu học lại HK3 năm học 2018 - 2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo thời khóa biểu học lại các môn trong học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 như sau:      Sinh viên đã đăng ký các môn học lại truy cập vào mục thời khóa biểu, nhập mã...
Thông báo thay đổi lịch thi HK2 năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC, LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019           Theo thông báo nghỉ lễ của Nhà trường, sinh viên sẽ được nghỉ lễ 30/4 và 01/5 từ ngày...
Thông báo đóng học phí học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2018 – 2019         Sinh viên đóng học phí HKIII năm học 2018 – 2019 tại Phòng Tài chính đúng thời hạn thông báo. Thời hạn đóng học...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 - 2018            Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3 - 2018 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 - 2018 (từ tháng 09/2018 - 11/2018)...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC