THÔNG BÁO MỚI
Về việc thu học phí các lớp học lại và các lớp yêu cầu THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp học lại và các lớp yêu cầu năm học 2020 – 2021   Thời hạn đóng học phí: 31/05/2021 – 20/06/2021 Sinh viên liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-02.04) để...
HUTECH TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM 2021  ĐẠI HỌC TỪ XA, BẰNG CẤP GIÁ TRỊ HỌC PHÍ TẦM TAY, THỜI GIAN CHỦ ĐỘNG Ngày nay, tìm kiếm một việc làm tốt và có cơ hội nâng cao trình độ là mong muốn của rất nhiều người. Đối với những...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 - 2021           Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng đợt 1 - 2021 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp, truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết...
Thông báo đóng học phí đợt 3 năm học 2020 - 2021 THÔNG BÁO Về việc thu học phí đợt 3 năm học 2020 – 2021  Thời hạn đóng học phí: 19/04/2021 – 08/05/2021       Học phí các ngành: 5.000.000 đồng       Học phí...
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ..           Nhằm thống nhất các bài báo cáo tốt nghiệp của các ngành, đề nghị sinh viên lưu ý và cập nhật mẫu báo cáo tốt nghiệp theo mẫu. Viện ĐTNN chỉ nhận bài báo cáo làm...
Thông báo tổ chức học lại HKIII năm học 2017 - 2018 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2017 - 2018            Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 3 năm...
Thông báo nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp khóa 2015 Thông báo dành cho sinh viên khóa 2015        Hiện nay, kết quả thực tập tốt nghiệp đã được cập nhật trên mục truy cập kết quả thi. Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến sinh viên...
KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - 2017 Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 4 - 2017 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 4 - 2017 (từ ngày 01/10/2017 - 31/12/2017) liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để...
Thông báo lịch thi HKII năm học 2017 - 2018 (Các lớp học lại) Sinh viên các khóa trước học lại trong HKII năm học 2017 - 2018 xem lịch thi theo file đính kèm.
Hướng dẫn tra cứu thông tin học tập XEM THỜI KHÓA BIỂU: Sinh viên truy cập theo đường dẫn http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThoiKhoaBieu Bước 1:      Đối với sinh viên các khóa trước, các bạn Chọn hệ đào tạo: Cao...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC