THÔNG BÁO MỚI
HUTECH thông báo tạm ngừng các hoạt động dạy - học và các hoạt động ngoại khóa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện theo Công điện số 1215/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tạm ngưng các...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp năm 2021      Từ ngày 03/05/2021 Viện Đào tạo Nghề nghiệp sẽ tiến hành cấp phát Bằng tốt nghiệp năm 2021, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (đến hết tháng 02/2021) truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021         Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như...
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2020 THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (Đợt cuối cùng dành cho Sinh viên khóa 2014 trở về trước)   I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC: Các môn thi tốt nghiệp TT Môn thi tốt nghiệp Thời...
Kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp khóa 2018 KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018     I. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Từ 05/10/2020 – 31/01/2021 Lưu ý: Sinh viên tìm nơi thực tập theo nhu cầu của cá nhân. Nếu không tìm được nơi thực...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2019      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3 năm 2019 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
Thông báo đóng học phí học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2019 – 2020           Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo việc đóng học phí học ký 3 năm học 2019 – 2020 như sau: Thời hạn...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2019 - 2020         Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 như...
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 - năm 2020 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2020   Do thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 kéo dài, kế hoạch xét tốt nghiệp sẽ tạm dời đến tháng 6/2020. Để kịp thời hoàn tất các thủ tục xét công nhận tốt nghiệp,...
Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp (mới) HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP           Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã thi đạt tốt nghiệp, tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC