Danh sách sinh viên chương trình Kỹ sư cử nhân thực hành đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố danh sách 46 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp năm 2023 đợt 1 bậc cao đẳng, hệ chính quy (danh sách đính kèm file ảnh bên dưới).
Lưu ý: 46 sinh viên có tên trong danh sách liên hệ về Viện nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào ngày 31.05.2023 tại Văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo (Văn phòng A01.02).

Danh sách sinh viên chương trình Kỹ sư cử nhân thực hành đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 14
Danh sách sinh viên chương trình Kỹ sư cử nhân thực hành đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 16
14610238
×