Chính sách ưu đãi của Cao đẳng thực hành HUTECH

Sinh viên Cao đẳng thực hành HUTECH đươc thụ hưởng tất cả các chế độ và dịch vụ chăm sóc sinh viên như sinh viên Đại học chính quy của HUTECH:

+ Xác nhận sinh viên đang theo học tại trường,

+ Hỗ trợ vay vốn tín dụng học tập,

+ Xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định,

+ Xét tặng học bổng.

Chính sách ưu đãi của Cao đẳng thực hành HUTECH 17

 

 

 

 

0
×