Ngành Kế toán

nganh-ke-toan

 

Giới thiệu Ngành Kế toán 7

 

Chương trình kế toán doanh nghiệp chú trọng cung cấp cho người học những kỹ năng về nghiệp vụ kế toán, nắm bắt và xử lý thông tin liên quan đến tài chính-kế toán, hiện đại hoá nghề nghiệp bằng các công cụ thực hành thông qua phương pháp giảng dạy thực tế hiện nay nhằm đào tạo sinh viên có kiến thức hiểu biết, thực hiện thuần thục các nghiệp vụ về kế toán trong doanh nghiệp.

 

 

Ngành Kế toán 13Nội dung đào tạo

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán quản trị
 • Tin học kế toán 
 • Thuế và ứng dụng

 

 

 Kỹ năng mềm bổ trợNgành Kế toán 25

 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

 

 

 

Ngành Kế toán 36

Cơ hội nghề nghiệp

 • Nhân viên kế toán – thu ngân
 • Nhân viên kế toán thuế
 • Nhân viên kế toán tổng hợp
14587904
×