Thông báo về việc tổ chức học lại các học phần Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành

Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học lại các học phần Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018, 2019 có học phần chưa đạt.

2. Thời hạn và hình thức đăng ký:

  • Thời hạn: từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 22/10/2022.

  • Hình thức: Sinh viên tải phiếu đăng ký học lại trên website Viện đào tạo nghề nghiệp (https://www.hutech.edu.vn/viendtnn/sinh-vien/bieu-mau) trong mục biểu mẫu sinh viên và điền đầy đủ thông tin và nộp phiếu tại Văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo (Phòng A-01.02).

  • Học phí: Sau khi Viện thống kê danh sách, số lượng sinh viên các học phần sẽ lên kế hoạch học tập cho sinh viên đồng thời thông báo với sinh viên về học phí.

Lưu ý: Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính từ ngày 29/10/2022 đến ngày 15/11/2022. Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được tham gia học.

3. Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại:

  • Sinh viên xem TKB các lớp học lại vào ngày 25/11/2022.

  • Sinh viên tra cứu TKB tại website: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-tkb-kscnth.html.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ
Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo (A-01.02)
Điện thoại: 028.2222.5895 hoặc 028.7106.6878.
Thời gian tiếp nhận thông tin: Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 13g30 – 16g30; từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy.

14606392
×