Ngành Tiếng Anh

nganh-tieng-anh

 

Giới thiệu Ngành Tiếng Anh 7

Tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chung của thế giới. Theo nhận định của các chuyên gia thì Tiếng Anh là ngôn ngữ có thể giúp đáp ứng được nhu cầu nghề nghiệp ở nhiều lĩnh vực từ du lịch, quan hệ quốc tế đến trợ lý, xuất nhập khẩu,…Học Tiếng anh thương mại ngoài kiến thức chuyên ngành và phương pháp tiếp cận thực tế, sinh viên được trang bị một khối lượng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh. Vì vậy, ra trường cơ hội việc làm còn rộng mở với các vị trí bán hàng, dịch vụ khách hàng, xuất nhập khẩu, marketing,…

 

 

Ngành Tiếng Anh 13Nội dung đào tạo

 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Tiếng Anh du lịch-khách sạn
 • Tiếng Anh hành chính-văn phòng
 • Tiếng Anh thương mại-Marketing
 • Thực hành biên – phiên dịch tiếng Anh

 

 

 

  Kỹ năng mềm bổ trợNgành Tiếng Anh 25

 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng

 

 

  

 

Ngành Tiếng Anh 36Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên biên-phiên dịch
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu
 • Chuyên viên Marketing
 • Hướng dẫn viên du lịch

 

 

14587894
×