Ngành Tài chính - Ngân hàng

 nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 Giới thiệu

Chương trình đào tạo Tài chính-ngân hàng trang bị cho sinh viên khả năng phân tích tài chính, phân tích đầu tư, kinh doanh tiền tệ, kinh doanh chứng khoán, điều hành công tác tài chính ngân hàng. Phương pháp đào tạo chú trọng kỹ năng phân tích, đánh giá cũng như nhận định, tổng hợp những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính sẽ giúp sinh viên trở thành những chuyên viên tài chính khôn ngoan.

nganh-tai-chinh-ngan-hang
 
nganh-tai-chinh-ngan-hang
Nội dung đào tạo
 • Nguyên lý kế toán
 • Thanh toán quốc tế
 • Nghiệp vụ ngân hàng
 • Tài chính tiền tệ
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Thực hành nghề Tài chính-Tín dụng
 • Thực tập ngân hàng


 

Kỹ năng mềm bổ trợ
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng thuyết phục khách hàng
 • Kỹ năng lập kế hoạch
nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

nganh-tai-chinh-ngan-hang

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Nhân viên tín dụng
 • Nhân viên chứng khoán
 • Nhân viên ngân hàng
14587910