THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2021-2022 chương trình Kỹ sư Cử nhân thực hành

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2021-2022 chương trình Kỹ sư Cử nhân thực hành
 

  Trung tâm đào tạo từ xa thông báo kế hoạch tổ chức học lại “chương trình Kỹ sư Cử nhân thực hành” các môn trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 như sau:
1. Thời hạn và hình thức đăng ký:
  • Thời hạn:
Các bạn sinh viên đăng ký học lại các môn từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 20/08/2021.
  • Hình thức:
Sinh viên tải phiếu đăng ký hc li trên website Vin đào tạo nghề nghiệp trong mục biểu mẫu sinh viên và điền đầy đủ thông tin. Gửi file về email: tnm.linh@hutech.edu.vn (tiêu đề: ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HK1 NĂM HỌC 2021-2022).
2. Thời hạn đóng học phí học lại:
Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính (trường hợp dịch bệnh kéo dài: đóng bằng hình thức chuyển khoản từ: 24/09/2021 – 03/10/2021). Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí và không được tham gia dự thi kỳ thi kết thúc môn học hoặc không được công nhận điểm hoàn thành môn học.
3. Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại: 23/09/2021.
Lưu ý:
  • Đối với sinh viên các khóa 2018 trở về trước, có thể nộp đơn đăng ký mở lớp theo yêu cầu (đơn viết tay: scan/chụp gửi về email cho Trung tâm với tiêu đề như bên trên). Học phí môn học sẽ được phê duyệt theo tính chất của môn học.
  • Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng online Trung tâm đào tạo từ xa (https://meet.google.com/fqx-nteh-qrg) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: 028.2222.5895.
  • Thời gian tiếp nhận thông tin: Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 11g30 – 16g30; từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy.
14592411
×