THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2017

     Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, số báo danh, phòng thi và ngày thi cho  sinh viên thi tốt nghiệp đợt tháng 10/2017. Sinh viên vào mục tra cứu thông tin tốt nghiệp xem và xử lý thông tin (nếu sai) trước khi thi 03 ngày. Viện Đào tạo Nghề nghiệp sẽ không giải quyết các trường hợp chậm trễ sau ngày thông báo trên.

Lưu ý:
     - Môn Chính trị: thi ngày 15/10/2017 - 12g30
     - Môn Lý thuyết chuyên môn nghề: thi ngày 15/10/2017 - 06g30
     - Môn Thực hành nghề: thi ngày 22/10/2017 - 06g30

Các bạn xem tại đây nha:
      http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThongTinTotNghiep
 

14588531