Ngành Quản trị kinh doanh

nganh-quan-tri-kinh-doanh

 

Giới thiệu

Quản trị kinh doanh với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để người học có thể xây dựng mối quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế.

nganh-quan-tri-kinh-doanh

 

nganh-quan-tri-kinh-doanh

Nội dung đào tạo

 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Kinh tế quốc tế
 

 Kỹ năng mềm bổ trợ

 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng
nganh-quan-tri-kinh-doanh

 

nganh-quan-tri-kinh-doanh Cơ hội nghề nghiệp
 • Nhân viên kinh doanh
 • Nhân viên bộ phận thẩm định dự án
 • Chuyên viên quản lý tài chính
 • Khởi nghiệp doanh nghiệp cho riêng mình
14587914
×