Ngành Công nghệ thông tin

nganh-cong-nghe-thong-tin

 

Giới thiệu

Là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính vào việc tạo ra, lưu trữ, xử lý và truyền dẫn thông tin với nhiều chuyên ngành khác nhau như: Công nghệ phần mềm, mạng máy tính và truyền thông, hệ thống thông tin, an toàn thông tin.
Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và nắm bắt xu thế công nghệ mới.

nganh-cong-nghe-thong-tin
 
Ngành Công nghệ thông tin 19

Nội dung đào tạo

 • Kiến trúc máy tính
 • Mạng máy tính cơ bản và nâng cao
 • Thiết kế, xây dựng mạng LAN
 • Quản trị mạng cơ bản và nâng cao
 • An toàn mạng và bảo mật thông tin
 • Hệ điều hành Linux
 • Thiết kế Web
 • Công nghệ đa phương tiện
 • Cơ sở dữ liệu cơ bản và nâng cao
 
Kỹ năng mềm bổ trợ
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng làm việc nhóm
nganh-cong-nghe-thong-tin

 

nganh-cong-nghe-thong-tin Cơ hội nghề nghiệp
 • Nhân viên thiết kế Web
 • Nhân viên kỹ thuật máy tính
 • Nhân viên Quản trị mạng
14587925
×