BIỂU MẪU
BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN Sinh viên tải biểu mẫu để sử dụng.
BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN (CẬP NHẬT NGÀY 01/9/2017) Quý Thầy Cô vui lòng tải tập tin đính kèm để sử dụng.
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ..           Nhằm thống nhất các bài báo cáo tốt nghiệp của các ngành, đề nghị sinh viên lưu ý và cập nhật mẫu báo cáo tốt nghiệp theo mẫu. Viện ĐTNN chỉ nhận bài báo cáo làm...
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN Cán bộ lớp, sinh viên sử dụng các biểu mẫu và hướng dẫn để đánh giá rèn luyện theo quy định.
Mẫu xác nhận vay vốn tín dụng sinh viên, học sinh Xin click vào file đính kèm để download.
Ngân hàng đề thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề Sinh viên tham khảo đề thi tốt nghiệp của Tổng cục Dạy nghề. Các nghề: 1. Điện công nghiệp 2. Kế toán doanh nghiệp 3. Quản trị mạng máy tính 4. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 5. Kỹ thuật xây dựng 6. Quản trị...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×