Ngân hàng đề thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề

Sinh viên tham khảo đề thi tốt nghiệp của Tổng cục Dạy nghề. Các nghề:

1. Điện công nghiệp

2. Kế toán doanh nghiệp

3. Quản trị mạng máy tính

4. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

5. Kỹ thuật xây dựng

6. Quản trị khách sạn

7. Công nghệ ô tô (04/12/2014)

8. Điện tử công nghiệp (04/12/2014)

9. Hướng dẫn viên du lịch (04/12/2014)

10. May và thiết kế thời trang (04/12/2014)

11. Quản trị nhà hàng (04/12/2014)

0