Tài liệu tham khảo - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất", "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản trị kinh doanh có thể chia thành nhiều ngành chuyên sâu như: quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị kinh doanh quốc tế, thương mại, quản trị truyền thông, marketing ,…
Với sự phát triển của hàng trăm nghìn công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực. Đa phần các công ty, doanh nghiệp đều có hoạt động kinh doanh nên đã mang đến cơ hội rất lớn cho các bạn theo đuổi ngành học này. Chính vì vậy Quản trị kinh doanh là ngành dẫn đầu về nhu cầu nguồn nhân lực, đặc biệt mức lương của ngành này khá cao so với các ngành nghề khác.
14588917