Tài liệu tham khảo - Chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh
  • Trong xu thế hội nhập, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu. Hiện thế giới có trên 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, truyền thông cho đến du lịch, ngoại giao,... tiếng Anh đều đóng vai trò là ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng.
  • Ngôn ngữ Anh chính là ngành nghiên cứu, sử dụng ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới hiện nay. Đây là ngành học gắn liền với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn và không bao giờ lỗi thời. Đó cũng là lý do khiến cho ngành Ngôn ngữ Anh hiện đang được đào tạo tại rất nhiều trường Đại học với nhiều trình độ khác nhau.
14588937