SINH VIÊN - LỚP NGẮN HẠN
Thông báo Khai giảng lớp Nghiệp vụ Buồng - T2-4-6-7. Sinh viên đã đăng ký học xem thông tin ở file đính kèm.
Thông báo Khai giang lớp Nghiệp vụ Nhà hàng - S246. Sinh viên đăng ký xem thông tin Khai giảng ở file đính kèm.
Kết quả thi lớp ngắn hạn. Ngày khai giảng: 11/07/2015 Sinh viên xem kết quả thi ở file đính kèm.
THÔNG BÁO V/v: Nhận chứng chỉ ngắn hạn THÔNG BÁO V/v Nhận chứng chỉ ngắn hạn   Hiện tại Khoa Quản trị DL – NH – KS đã có chứng chỉ ngắn hạn của các lớp Quản trị sự kiện – Phần mềm quản lý KS (GiHoTECH) – Nghiệp vụ lễ tân khách sạn quốc tế. Các học viên...
Điểm lớp ngắn hạn môn NV lễ tân khách sạn quốc tế - Thầy Thân + Cô Loan Điểm Nghiệp vụ lễ tân khách sạn quốc tế (sáng thứ 7). SV có thắc mắc khiếu nại điểm liên hệ trực tiếp văn phòng khoa vào giờ hành chính trước ngày 07/04/2015. Sau thời điểm này, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được...
Điểm lớp ngắn hạn môn QT sự kiện, NV lễ tân khách sạn quốc tế, Phần mềm Khách sạn_Đợt học tháng 12/2 Điểm các môn: QT sự kiện (lớp sáng chủ nhật, lớp tối thứ 5, lớp tối thứ 4-6), Nghiệp vụ lễ tân khách sạn quốc tế (sáng thứ 7), Phần mềm khách sạn (tối thứ 7). SV có thắc mắc khiếu nại điểm liên hệ trực tiếp văn...
TB V/v mở lớp ngắn hạn môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn quốc tế Nhóm: Tối Thứ Năm (ngày 27/11/2014) Thời gian: Từ 18g00 đến 20g15 Địa điểm: Phòng D-12.01 (Cơ sở 276 Điện Biên Phủ)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC