ĐĂNG KÍ THAM GIA DỰ ÁN "VƯỜN ƯƠM TÀI NĂNG VĂN HÓA DU LỊCH 2023"

Từ ngày 19/5 – 26/7/2023 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tam Chúc tổ chức Dự án “Vườn ươm Tài năng Văn hoá Du lịch 2023”. Khi Tham gia dự án sẽ được huấn luyện online miễn phí. 30 bạn có bài báo cáo xuất sắc nhất sẽ được tham gia trại Huấn luyện tại Tam Chúc cuối tháng 7/2023 - BTC sẽ đài thọ đi lại, ăn ở và tham quan học tập trải nghiệm. Một dự án phi lợi nhuận nhằm đào tạo nhân sự chất lượng cao cho ngành Du lịch Việt Nam.

ĐĂNG KÍ THAM GIA DỰ ÁN "VƯỜN ƯƠM TÀI NĂNG VĂN HÓA DU LỊCH 2023" 4

PHIẾU ĐĂNG KÍ THAM GIA DỰ ÁN "VƯỜN ƯƠM TÀI NĂNG VĂN HÓA DU LỊCH 2023": https://bom.so/DangKyDuAnVUTNVHDl2023
 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
- Mr. Bùi Văn Hài - Thư ký dự án
- Điện thoại: 0985.01.18.18

 

14610425
Đính kèm:
×