DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 10.03
Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm:
1. Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ STT thư mời và vị trí chỗ ngồi tương ứng).
2. Sơ đồ Hội trường.
Các bạn lưu ý ngày mai (10/03/2018) các bạn có mặt sớm và khi vào Hội trường nhớ gặp thư ký phụ trách để điểm danh.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn!
Trân trọng./.
14569119