DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 08.01.2022
Các bạn lưu ý xem thông tin ở hình ảnh trong bài viết, cụ thể như sau:
1. Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ Họ tên, STT thư mời và chỗ ngồi tương ứng). => Bạn nào đã đăng ký, nhận lễ phục và thư mời nhưng không có tên trong danh sách liên hệ VPK trước 16h30  hôm nay (07.01.2022) để xem xét giải quyết.
*** Lưu ý: Ngày 08.01.2022sau khi các bạn tham dự lễ, chụp hình với gia đình, bạn bè => Các bạn phải trả lễ phục và nhận bằng tốt nghiệp chính thc tại khu E1 - tầng trệt trước 11:30 cùng ngày.
14599232