[K.QTDL-NH-KS] QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/3/2023_UPDATE THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC_13.03

S.O.S - Vì lý do khách quan nên Khoa báo điều chỉnh thời gian phát lễ phục:
Thời gian mới: TỪ 13:30 - NGÀY 15/3/2023 ĐẾN 11:30 - NGÀY 17/3/2023 (Trong 02 ngày 15-16/3, ngoài giờ hành chính Khoa sẽ phát lễ phục thêm khung giờ tối: 17:30 - 19:30)
Các bạn chú ý về THỜI GIAN MỚI nhé.
Cụ thể các bạn xem ở Quy trình đính kèm.
[K.QTDL-NH-KS] QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/3/2023_UPDATE THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC_13.03 19
14608703