DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023

Các bạn lưu ý xem thông tin ở hình ảnh trong bài viết, cụ thể như sau:
1. Danh sách SV đã xác nhận tham dự lễ, nhận lễ phục và danh sách vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ Họ tên, STT thư mời và chỗ ngồi tương ứng) => Ghi số ghế lên Thư mời
2. Sơ đồ Hội trường Lễ tốt nghiệp - Chiều 18/3/2023 (Thứ 7)
***NoteBạn nào đã đăng ký, nhận lễ phục và thư mời nhưng 
không có tên trong danh sách liên hệ VPK trước 16h00  hôm nay (17/3/2023) để xem xét giải quyết.
*** Lưu ý: Ngày 18/3/2023sau khi các bạn tham dự lễ, chụp hình với gia đình, bạn bè => Các bạn phải trả lễ phục và nhận bằng tốt nghiệp chính thc tại khu E1 - tầng trệt trước 16:30 cùng ngày.
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023 116DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023 117DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023 118DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023 119DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023 120DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023 121DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023 122
14609239
×