Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày 26/3, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) tại Saigon Campus. Đây là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn qua 93 năm trưởng thành, đồng thời, đây là cơ hội để các cán bộ Đoàn, Hội đối thoại với các cựu cán bộ Đoàn.
 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 10 
Lễ kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) tại Saigon Campus
 
Chương trình có sự tham dự của đại diện Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố gồm: Đ/c Phan Tấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM; Đ/c Lê Phạm Tuấn Cường - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn TP.HCM.  
 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 28
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 33
Đại diện Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố đến tham dự chương trình

Đại diện HUTECH tham dự chương trình có TS. Kiều Tuân - Bí thư Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường; thầy Nguyễn Công Mậu - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường; TS. Huỳnh Ngọc Anh - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Bùi Văn Thế Vinh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thầy cô lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Viện và đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên.
 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 47
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 56
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 61
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 67
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 72
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 78
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 83
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 89
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 94
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 100
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 105
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 111
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 116
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 122
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 127
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 133
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 135
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 141
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 146
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 149
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 154
Lãnh đạo Nhà trường và đại diện các Khoa/Viện/Phòng/Ban/Trung tâm tham dự lễ kỷ niệm
 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 167
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 172
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 176
Đại diện các cán bộ Đoàn, Hội tham dự chương trình

 
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, 10 quần chúng ưu tú đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Đ/c Hoàng Ngọc Cương (Chi bộ 1), Đ/c Phan Ngọc Chiến (Chi bộ 10), Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Tú (Chi bộ 11), Đ/c Văn Ngọc Tiến (Chi bộ 13), Đ/c Vũ Lê Thanh Trúc (Chi bộ 13), Đ/c Dương Nguyễn Minh Khoa (Chi bộ 14), Đ/c Trần Huỳnh Hà My (Chi bộ 14), Đ/c Trần Thiên Thanh (Chi bộ 14), Đ/c Trần Thị Ngọc Như (Chi bộ 14), Đ/c Trần Đỗ Quỳnh Nga (Chi bộ 17).
 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 188
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 197
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 202
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 208
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 213
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 219
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 224
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 230
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 235
Các quần chúng ưu tú đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 

Thay mặt Chi bộ, Đ/c Nguyễn Công Mậu - Phó Bí thư Đảng ủy công bố kết nạp 10 đảng viên mới. Sau đó, TS. Kiều Tuân thực hiện nghi thức trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng các đồng chí sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ dự bị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 249
Đ/c Nguyễn Công Mậu - Phó Bí thư Đảng ủy công bố kết nạp 10 đảng viên mới
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 258
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 266
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 271
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 277
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 282
TS. Kiều Tuân thực hiện nghi thức trao Quyết định kết nạp Đảng
 
Dưới ngọn cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ. Đ/c Trần Thị Ngọc Như đã thay mặt các đảng viên mới gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 295
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 303
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 308
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 312
Dưới ngọn cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ

Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 319
 Đ/c Trần Thị Ngọc Như đã thay mặt các đảng viên mới chia sẻ cảm xúc
 
Trong khuôn khổ chương trình, các cựu cán bộ Đoàn từng công tác tại trường gồm: chị Đặng Thuỳ Khánh Vy - Giám đốc Công ty quà tặng Bà Huyện, chị Lê Hạnh Dung - Phó Phòng Giao dịch Ngân hàng Sacombank Nguyễn Lương Bằng, chị Bùi Thị Ánh Em – Giảng viên Viện Kỹ thuật đã có cơ hội cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong khoảng thời gian hoạt động Đoàn, Hội với các bạn đoàn viên qua talkshow truyền cảm hứng với chủ đề “Càng cơ cực, càng dám ước mơ”.
 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 339
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 344
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 350
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 355
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 359
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình
 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 373
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 378
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 379
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 383
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 391
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 396
Khách mời của talkshow truyền cảm hứng với chủ đề “Càng cơ cực, càng dám ước mơ”

Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 403
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 408 Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 410
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 413 Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 415
Nhà trường tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt những thành tích tốt 

 
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 425
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 433
Đoàn viên, thanh niên HUTECH long trọng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 438
Đoàn viên, thanh niên HUTECH lắng nghe những chia sẻ của diễn giả
 
Các khách mời trao đổi những vấn đề liên quan đến khát vọng, lẽ sống của thanh niên hiện nay, gửi gắm những thông điệp, hoài bão đến các bạn trẻ, tạo động lực phấn đấu cho đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Tin: Diễm Quỳnh 
Ảnh: Tuấn Minh 
TT. Truyền thông 
14615941
Các tin khác
[HUTECH Games 2024] Khoa Tài chính - Thương mại với vị trí Ba toàn đoàn Sau gần một tháng tranh tài từ 17/3 đến 13/4, HUTECH Games 2024 - Sân chơi thể thao quy mô cấp trường của sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM...
Hành trình thiện nguyện của sinh viên Khoa Tài chính - Thương mại tại Chùa Kỳ Quang 2 Vừa qua, Đội Thanh niên Xung kích và sinh viên Khoa Tài chính - Thương mại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có chuyến thiện nguyện đầy ý...
Sôi nổi cùng hội trại tập huấn cán bộ Đoàn - Hội và cộng tác viên Khoa Tài chính - Thương mại Trong hai ngày 21 và 22/10, Khoa Tài chính - Thương mại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức chương trình Hội trại tập huấn cán bộ...
×