VIETVALUES - TUYEN THUC TAP NAM 2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu các sinh viên hiện nay có nhu cầu thực tập và tiếp cận thực tế về KIỂM TOÁN, đối chiếu với những nội dung, chương trình đã học, CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT – VIETVALUES – thành viên của JPA INTERNATIONAL, cần  tuyển khoản 25 sinh viên thực tập trong mùa kiểm toán 2020.
Đối tượng sinh viên các khoa/ngành:
  1. Kế toán – kiểm toán
  2. Tài chính Doanh nghiệp và kinh doanh tiền tệ
  3. Các ban khác yeu thích nghề này và có kiến thức căn bản về kế toán/kiểm toán/tài chính
Thông tin cụ thể, chi tiết, vui long tham khảo thông báo theo đường link này
 
http://www.vietvalues.com/tin-tuc/tuyen-dung-nhan-vien/tuyen-dung-thuc-tap-sinh-nam-2020-10070
14583150