THÔNG BÁO V/v Bổ sung hồ sơ thiếu trước khi nhận bằng tốt nghiệp Đợt xét TN T08-09-10/2019

 

Căn cứ theo thông tin từ Phòng Đào tạo – Khảo thí, hiện tại có rất nhiều sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 08 – 09 – 10/2019 vẫn chưa nộp bổ sung hồ sơ thiếu theo quy định.
Để việc nhận bằng tốt nghiệp được diễn ra nhanh chóng và tiện lợi nhất. Nay Khoa nhắc nhở các sinh viên được xét tốt nghiệp vào những đợt trên lưu ý thực hiện các bước như sau:
B1. Truy cập link tra cứu hồ sơ => Kiểm tra ô “Hồ sơ thiếu” xem mình còn thiếu hồ sơ hay không?
Link: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-hs-tot-nghiep.html
B2. Bổ sung hồ sơ theo quy định tại Phòng ĐT-KT (Giờ hành chính) trước ngày 04/12/2019 (Thứ tư)
DANH MỤC VIẾT TẮT TÊN CÁC HỒ SƠ THIẾU
GKS             : bản sao (có công chứng) giấy khai sinh
LLSV            : lý lịch học sinh sinh viên
SK                : giấy khám sức khỏe
BTN THPT   : bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
HB THPT     : bản sao (có công chứng) học bạ trung học phổ thông
BTN TCCN  : bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
BĐ TCCN    : bản sao (có công chứng) bảng điểm trung cấp chuyên nghiệp
BTN CĐ       : bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp cao đẳng
BĐ CĐ         : bản sao (có công chứng) bảng điểm cao đẳng
BTN ĐH       : bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp đại học văn bằng thứ nhất
BĐ ĐH         : bản sao (có công chứng) bảng điểm đại học văn bằng thứ nhất
GXN CQ      : giấy xác nhận thâm niên công tác

 
LƯU Ý:
Thông tin này dành cho sinh viên đã được xét TN và chưa nộp hồ sơ bổ sung sau đó. Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ bổ sung sau khi được xét TN thì không cần nộp nữa.
Sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng tinh thần của thông báo để việc nhận bằng sau khi làm lễ được nhanh chóng và tiện lợi.
Chi tiết liên hệ: (028) 5445 4866 – 3512 0782
14583176