SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách phân GVHD thực tập Tốt nghiệp lớp theo yêu cầu HK1_2017-2018 Sinh viên xem danh sách GVHD tại đây http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD
HƯỚNG DẪN & KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 2017-2018 Sinh viên xem hướng dẫn viết đồ án & kế hoạch chi tiết (file đính kèm). Lịch gặp giảng viên hướng dẫn đồ án, sinh viên xem trong thời khoá biểu cá nhân trong tuần thứ hai của năm học để biết phòng và thời gian gặp...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 8-2017 ra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TN_403_T1 VÀ TN_402_T1 (Lớp theo yêu cầu) HK1-NĂM HỌC 2017 Sinh viên đã đăng ký mở lớp theo yêu cầu môn thực tập tốt nghiệp xem chi tiết file đính kèm
Thông báo về việc nộp và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2013 ĐH Sinh viên xem kỹ thông báo để thực hiện đúng quy định của Khoa.
Kế hoạch tốt nghiệp của khóa 14CKT, 14CTC năm học 2016 - 2017 Sinh viên xem hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp tại mục Sinh viên ---> Hướng dẫn
DANH SÁCH PHÂN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOÁ 2014 CAO ĐẲNG LỚP NGÀY Lúc 08g00 - 16g00 - Thứ 6 - ngày 02/06/2017 các nhóm trưởng theo danh sách được phân công, liên hệ VPK để nhận hồ sơ của nhóm gửi GVHD. Nhóm trưởng đại diện cho nhóm liên hệ GVHD để biết lịch làm việc. Sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×