SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ SV trước đợt xét tốt nghiệp tháng 4 năm 2017 Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 HK2 2016-2017 (LỚP TỐI) Sinh viên xem thông tin giảng viên hướng dẫn tại đường link này: http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD Nhóm trưởng theo danh sách được phân công, liên hệ VPK (cô Minh Thuý) để nhận hồ sơ của...
HƯỚNG DẪN VIẾT KHOÁ LUẬT TỐT NGHIỆP ÁP DUNG CHO NĂM HỌC 2016-2017 (cập nhật mẫu mới) XEM CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM, MẪU ĐĂNG KÝ HƯỚNG ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬT TỐT NGHIỆP (THEO MẪU MỚI CẬP NHÂT)
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP 15HTNH 3,4,5 (Nhóm 10) SINH VIÊN XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH TẠI FILE ĐÍNH KÈM
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên đợt xét tốt nghiệp 28-03-2017 Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOÁ 2013 ĐẠI HỌC (LỚP NGÀY) - Lúc 8 giờ 00 - 11 giờ 00 - Thứ 6 - ngày 07/04/2017 các nhóm trưởng theo danh sách được phân công, liên hệ VPK để nhận hồ sơ của nhóm gửi GVHD. - Nhóm trưởng đại diện cho nhóm liên hệ GVHD để biết lịch làm việc. -...
DS GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 2016-2017 (LỚP TỐI) SINH VIÊN TRA CỨU THÔNG TIN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 2016-2017 TẠI ĐÂY
TB Về việc xét sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp của khóa 13 đại học THÔNG BÁO Về việc xét sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp của khóa 13 đại học   Theo kế hoạch tốt nghiệp của khóa 2013 đại học và căn cứ vào tính chất đặc thù của Khoa. Nay Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×