THÔNG BÁO MỚI
Thông báo Học bổng vượt khó dành cho Sinh viên HUTECH Thông báo Học bổng vượt khó dành cho Sinh viên HUTECH
Thông báo tuyển chọn VĐV FUTSAL Thông báo tuyển chọn VĐV FUTSAL
Quy chế 60 của Bộ GD & ĐT về đánh giá kết quả rèn luyện SV, HS Quy chế 60 của Bộ GD & ĐT về đánh giá kết quả rèn luyện SV, HS
Quy chế về đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của SV, HS Quy chế về đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của SV, HS (134 kB 2010-05-25 15:42:41)
Thông tư về chế độ ưu đãi trong GD và ĐT đối với người có công với cách mạng Thông tư về chế độ ưu đãi trong GD và ĐT đối với người có công với cách mạng
Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật
Quy chế HSSV (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Quy chế HSSV (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú
Quy định miễn giảm học phí (Nghị định 49) NGHỊ ĐỊNH 49 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. Quy định...
Phụ lục thông tư hướng dẫn miễn giảm học phí Phụ lục thông tư hướng dẫn miễn giảm học phí
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC