THÔNG BÁO MỚI
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi chiều ngày 07 tháng 09 năm 2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA LUẬT, VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH, KIẾN TRÚC - MỸ THUẬT, VIỆN KỸ THUẬT, KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp buổi sáng ngày 07 tháng 09 năm 2019 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, NHẬT BẢN HỌC, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, QUẢN TRỊ DU LỊCH - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN, XÂY DỰNG, TIẾNG ANH, QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀM LỄ BẾ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC