Kế hoạch thực hiện luận văn - Các lớp cao học Khóa 2020 - đợt 2
Theo kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa 2020 – 2022, Viện Đào tạo Sau đại học (V. ĐTSĐH) thông báo đến các Khoa/Viện quản lý chuyên ngành và các học viên Khóa 2020 – Đợt 2 về kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:
STTNội dungThời gian
1Thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ20/11/2021 – 31/03/2022
2Khoa/Viện quản lý chuyên ngành xét duyệt đề cương luận văn01/04/2022 – 15/04/2022
3Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ30/04/2022
4Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn30/07/2022
5Nộp luận văn hoàn chỉnh30/10/2022
6Phản biện luận văn01/11/2022 – 04/11/2022
7Bảo vệ luận văn (dự kiến)05, 06/11/2022
 
- Các anh/chị không nộp đề cương thực hiện luận văn đúng thời gian quy định phải làm thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập trước ngày 20/04/2022. Nếu đến thời hạn trên mà học viên chưa làm thủ tục bảo lưu thì xem như tự ý bỏ học và sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà Trường.
* Điều kiện để được bảo vệ luận văn:
a) Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10); 
b) Đạt trình độ ngoại ngữ theo Thông báo của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với học viên cao học;
c) Có đơn xin bảo vệ và cam đoan về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến
xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt yêu cầu;
d) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;
e) Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.
Lưu ý:
a) Nếu đến thời hạn nộp luận văn mà học viên chưa hoàn thành thì phải làm đơn gia hạn thời gian thực hiện luận văn. Việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn chỉ được xem xét cho các học viên thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ với xác nhận của người hướng dẫn. Học viên được xem xét gia hạn tối đa 02 lần với thời gian gia hạn tối đa và phí gia hạn như sau:
  • Gia hạn thời gian thực hiện luận văn lần 1 (03 tháng): 3.000.000 đồng
  • Gia hạn thời gian thực hiện luận văn lần 2 (03 tháng): 5.000.000 đồng
b) Việc thay đổi đề tài luận văn (bao gồm: tên đề tài, tập thể cán bộ hướng dẫn hoặc cả hai) chỉ được xem xét giải quyết trong vòng 2 tháng tính từ ngày ra quyết định giao đề tài, khi có đơn đề nghị của học viên, được tập thể cán bộ hướng dẫn và Lãnh đạo Khoa/Viện quản lý chuyên ngành đồng ý.
Trân trọng!
14598234