Thông báo thay đổi lịch ôn thi cao học 2015 - Đợt 1 - môn Cơ sở Kỹ thuật điện

Lớp ôn thi cao học 2015 – đợt 1 môn Cơ sở kỹ thuật điện của thầy Lê Đình Lương sẽ chuyển từ tối thứ 6 sang tối thứ 4

  • Tối thứ 4 tuần này 15/04/2015 (Tuần 32) học tại phòng A-10.01
  • Từ thứ 4 tuần sau (Tuần 33 – 37) học tại phòng B-08.05
14561459
×