Tin tức - sự kiện
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 từ 14/7

Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai về việc việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Học bổng - Tài trợ xã hội
Hệ thống học vụ điện tử
HƯỚNG DẪN XEM HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG

Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, học phí sẽ được Phòng Tài Chính cập nhật sau 2-3 ngày làm việc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×