Chết mê với sắc đẹp nữ thần của MC truyền hình từ năm 18 tuổi
Mới 18 tuổi nhưng Ngô Thị Mỹ Chi đã đạt được nhiều danh hiệu hoa khôi, mẫu ảnh và đặc biệt là MC truyền hình.

Nguồn Kiến Thức

 
14583723