Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH

Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH được đặt tại HiTech Park Campus với hệ thống cơ vật chất phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng đủ các yêu cầu học tập và giảng dạy các ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Các phòng thí nghiệm được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị đẩy đủ theo tính chất môn học và nhu cầu sử dụng:
 • Phòng thí nghiệm vi sinh (Lab Of Microbiology)
 • Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học (Lab Of Biotechnology)
 • Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học thực vật (Lab Of Plant Biotechnology)
 • Phòng thí nghiệm công nghệ thực phẩm 1 (Lab Of Food Technology 1)
 • Phòng thí nghiệm công nghệ thực phẩm 2 (Lab Of Food Technology 2)
 • Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan (Sensory Evaluation Lab)
 • Phòng thí nghiệm hóa 1 (Lab Of Chemistry 1)
 • Phòng thí nghiệm hóa 2 (Lab Of Chemistry 2)
 • Phòng thí nghiệm kỹ thuật môi trường (Lab Of Evironment Engineering)
 • Phòng thí nghiệm mô hình xử lý môi trường (Lab Of Environmental Treatment Model)
 • Phòng lưu trữ và pha chế hóa chất (Lab Of Chemical Storage And Preparation)
Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 52 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 54

Phòng thí nghiệm Phân tích cảm quan

Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 61 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 63
Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 66 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 68

Phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 75 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 77
Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 80 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 82

Phòng thí nghiệm vi sinh

Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 89 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 91
Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 94 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 96

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học thực vật

Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 103 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 105
Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 108 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 110

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học

Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 117 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 119
Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 122 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 124

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường

Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 131 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 133
Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 136 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 138

Phòng thí nghiệm Mô hình xử lý môi trường

Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 145 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 147
Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 150 Trung tâm Thực hành - thí nghiệm của sinh viên Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường HUTECH 152

Phòng thí nghiệm Hóa

Với hệ thống phòng thí nghiệm thực hành, Lab nghiên cứu. Bên cạnh đó, Viện Khoa học ứng dụng HUTECH triển khai hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý khoa học, đặc biệt là khu vực phía Nam và TP.HCM, mang đến cho sinh viên cơ hội kiến tập, thực tập, việc làm và cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu tại các cơ sở khoa học uy tín. Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ kiến thức, năng lực vững vàng, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng hiện nay.

Tin & Ảnh: Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
14609816
×