Hội thảo “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Y tế cho Sinh viên: Dùng bảo hiểm khôn, giữ sức khỏe tốt”.
Trong khuôn khổ thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ Y tế một cách hiệu quả và nâng cao nhận thức của sinh viên về vấn đề sức khoẻ, phòng Khoa học Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế tổ chức hội thảo “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Y tế cho Sinh viên: DÙNG BẢO HIỂM KHÔN, GIỮ SỨC KHOẺ TỐT”.
Thành phần tham dự: Sinh viên các Khoa/Viện;
Thời gian: 08 giờ 15 phút , ngày 21/09/2019;
Địa điểm: Phòng B - 02.09, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH);
Địa chỉ: 475A  Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Các bạn sinh viên tham dự được điểm danh dùng làm cơ sở đánh giá việc các bạn tham gia, rèn luyện các hoạt động của Trường tổ chức.
Sinh viên đăng ký tham dự đăng ký theo link sau: https://forms.gle/Lx2cTHq4F4A23CJd8
14577614