Thông báo T1-2019: Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019
Thông báo T1-2019: Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019

Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019 (Buổi sáng)

Mục đích: nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác về khoa học công nghệ; là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, các công trình có tính ứng dụng hướng đến chuyển giao công nghệ.

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
 
Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, nhân viên trường HUTECH gửi đến hội nghị các nghiên cứu của mình để tạo nên một diễn đàn học thuật đáng tin cậy và phong phú.
 
+ Yêu cầu hình thức: Bài báo khoa học được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, giới hạn trong 05 trang khổ A4 (sau khi đã định dạng theo chuẩn định dạng của hội nghị).
+ Yêu cầu nội dung: Tất cả các đóng góp phải là bản gốc và không được xuất bản ở nơi khác hoặc có ý định xuất bản trong suốt thời gian xem xét. Các bài báo khoa học sẽ được đăng trên kỷ yếu của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) có số ISBN.

Hội nghị gồm 2 phân ban:
+ Phân ban Kỹ thuật Công nghệ:
   Công nghệ Thông tin, Cơ - Điện - Điện tử, Hệ thống Thông tin Quản lý
   Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường và Thú y, Dược
    Xây dựng, Kiến trúc - Mỹ thuật.

+ Phân ban Kinh tế Xã hội:
   Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Luật
   Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Quản trị Kinh doanh;

   Khoa học Xã hội - Nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông - Thiết kế.


- Thời gian gửi bài: trước 30/03/2019
- Thời gian thông báo kết quả phản biện: 30/04/2019
- Thời gian gửi bài hoàn chỉnh: 15/05/2019
- Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019

* Địa chỉ gửi bản mềm: Viện Kỹ thuật HUTECH, thầy Nguyễn Hoài Nhân
* Email: khoahoc.congnghe.vkthutech@gmail.com


-- Viện Kỹ Thuật HUTECH 14-01-2019 --

 
14574144