THÔNG BÁO T03/2019: Hội thảo CĐ “CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÁC DÒNG XE Ô TÔ TRƯỜNG HẢI"
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
 CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÁC DÒNG XE Ô TÔ TRƯỜNG HẢI – THACO SẢN XUẤT”

Thời gian12 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 23 tháng 3 năm 2019
Địa điểmPhòng B 05-01, 475A Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh
Đơn vị chủ trì: Trường ĐH HUTECH và Viện Kỹ thuật HUTECH

Đối tượng tham dự:
   + Lãnh đạo, Giảng viên Viện Kỹ thuật HUTECH
   + Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuậT Ô tô - Viện Kỹ thuật HUTECH, Công nghệ kỹ thuậT Ô tô - Viện Đào tạo quốc tế, Công nghệ kỹ thuậT Ô tô - Viện công nghệ Việt Nhật, Công nghệ kỹ thuậT Ô tô - Viện đào tạo nghề nghiệp

Nội dung:
- “Kỹ thuật tự bảo dưỡng và chăm sóc xe” TS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Trưởng ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô Tô - trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
- “Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa các dòng xe hãng THACO” Ông. Trần Thế Anh, Trưởng Phòng Kỹ thuật THACO AN SƯƠNG
 
-- Viện Kỹ thuật HUTECH – 22/03/2019 --
14575114