TB THÁNG 11/2019: THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ - TỔ CHỨC TẠI HUTECH
Thông báo Tháng 11/2019: HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
 
THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY STUDIES (STS 2020)
 
Kính mời quý thầy cô là Lãnh đạo, Giảng viên Viện Kỹ thuật HUTECh tham gia viết bài tham luận và báo cáo tại Hội nghị quốc tế STS 2020

1. Chủ đề: 
   - Information Technology
   - Electrical, electronic, and Mechanical enginering
   - Advanced material
   - Health science


2. Các mốc thời gian:
   - Hạn nộp bài báo lần 1: Jan 2nd, 2020
   - Thông báo kết quả: Jan 21st, 2020
   - Nộp bản bài báo (bản hoàn thiện): Feb 7th, 2020
   - Ngày diễn ra hội nghị: April 10th, 2020


3. Thông tin liên hệ: +028 5449 9979, hnkhcn@hutech.edu.vn

4. Địa chỉ nộp bài báo:  hnkhcn@hutech.edu.vn


5. Giới hạn bài báo: 6 trang

6. Hướng dẫn định dạng: vui lòng xem file đính kèm

7. Thông tin chi tiết về hội nghị: Vui lòng xem file đính kèm


-- TB- VKT - 31/10/2019 --
 
14578631