Thông báo T1-2019: Hội nghị SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HUTECH 2019
Thông báo T1-2019: Hội nghị SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  HUTECH 2019

Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019 (Buổi chiều)
 
Mục đích: Hoạt động Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có vai trò quan trọng trong đào tạo và đã đạt được nhiều thành tích tại các cuộc thi Olympic, Sinh viên NCKH cấp Bộ, Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka. Hội nghị Sinh viên NCKH là cơ hội cho sinh viên công bố các kết quả NCKH, đặc biệt là các công trình có khả năng ứng dụng cao, tạo ra sản phẩm phục vụ cộng đồng.

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
 
Ban tổ chức trân trọng kính mời các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học gửi đến hội nghị các kết quả nghiên cứu của mình để chia sẻ, trao đổi với cộng đồng thành quả mà mình đã thực hiện.
 
+ Yêu cầu hình thức: Bài báo khoa học được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, giới hạn trong 05 trangkhổ A4 (sau khi đã định dạng theo chuẩn định dạng của hội nghị).
+ Yêu cầu nội dung: Tất cả các đóng góp phải là bản gốc và không được xuất bản ở nơi khác hoặc có ý định xuất bản trong suốt thời gian xem xét. Các bài báo khoa học sẽ được đăng trên kỷ yếu của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) có số ISBN.

Hội nghị gồm 2 phân ban:
+ Phân ban Kỹ thuật Công nghệ:
   Công nghệ Thông tin, Cơ - Điện - Điện tử, Hệ thống Thông tin Quản lý
   Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường và Thú y, Dược
    Xây dựng, Kiến trúc - Mỹ thuật.
+ Phân ban Kinh tế Xã hội:
   Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Luật
   Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Quản trị Kinh doanh;
   Khoa học Xã hội - Nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông - Thiết kế.


- Thời gian gửi bài: trước 30/03/2019
- Thời gian thông báo kết quả phản biện: 30/04/2019
- Thời gian gửi bài hoàn chỉnh: 15/05/2019
- Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019

* SV gửi bản mềm bài báo về Giảng viên trực tiếp hướng dẫn NCKH.
* Giảng viên hướng dẫn SV NCKH gửi bản mềm các đề tài GV hướng dẫn về địa chỉ: Viện Kỹ thuật HUTECH, thầy Nguyễn Hoài Nhân
* Emailkhoahoc.congnghe.vkthutech@gmail.com

-- Viện Kỹ Thuật HUTECH 14-01-2019 --
14574145