Thông báo T5/2019: V/v Tiến độ nộp đề tài SV NCKH cấp Khoa/Viện, cấp Trường, cấp Bộ
Viện kỹ thuật HUTECH thông báo về việc

- Đánh giá đề tài SV NCKH cấp Viện/Khoa
- Thời hạn nộp đề tài dự thi giải thưởng SV NCKH cấp Bộ năm 2019
 

Trân trọng thông báo !

-- Viện Kỹ thuật HUTECH - 8-5-2019 --
 
14575825
Đính kèm: