SINH VIÊN - VIỆC LÀM THỰC TẬP
Thông tin tuyển dụng công ty JABIL Sinh viên xem file đính kèm
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM LONG AN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Nhiệm vụ: -    Tổ chức thực hiện bảo trì theo kế hoạch. -    Đề nghị nhu cầu vật tư phục vụ sửa chữa. -    Nghiệm thu chất lượng vật tư đầu vào. -    Xây dựng giải pháp kỹ thuật cải tiến, đầu tư...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC