SINH VIÊN - VIỆC LÀM THỰC TẬP
Thông báo tuyển dụng NESTLE  RECRUITMENT ANNOUNCEMENT    MANAGEMENT TRAINEE 2017 What You Will Do? Management Trainee programs are particularly useful in promoting an effective recruitment and development program, as...
Thông tin Tuyển dụng Công ty TNHH Kỹ Thuật IMACC Nhật Bản Các bạn sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.
TB tuyển dụng_Trung tâm R&D - Tập đoàn Nidec Các bạn sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm. Sinh viên nộp CV (-file mềm về địa chỉ mail: khoa.cddt@hutech.edu.vn...
Thông báo tuyển dụng của công ty Trưởng Thanh Sinh viên vui lòng xem file đính kèm
Thông tin tuyển dụng Tháng 05/2018 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2018 I./ Công ty First Solar (First Solar Việt Nam, Hoa kỳ - chuyên ngành SX tấm pin năng lượng mặt trởi) Yêu cầu: trung cấp trở lên các ngành điện - điện tử, Cơ,...
TB kế hoạch học kỳ doanh nghiệp - Lớp Việt Nhật Khóa 2015 KẾ HOẠCH HỌC KỲ DOANH NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2017-2018 15DOTJ01-02-03 + 15DTDJ01 + 15DCKJ01   1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Thời gian thực tập chính thức tại công ty...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC