Mời viết bài tham luận: Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2219/KH-ĐKC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021”.
Ban tổ chức gửi đến quý Thầy/Cô hướng dẫn SV và SV thực hiện NCKH:
Các mốc thời gian quan trọng của Hội nghị như sau:
- Hạn SV gửi bài báo về Khoa/Viện: 27/03/2021
- Hạn Khoa/Viện thông báo kết quả phản biện đến SV : 29/04/2021
- Hạn Khoa/Viện gửi bài hoàn chỉnh về BTC (hạn cuối)15/05/2021
- Thời gian tổ chức: 03/07/2021.


 
14589676
×