THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO
NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023

 
Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt A, năm học 2022-2023 của sinh viên đại học hệ chính quy như sau:
1. Áp dụng nhận đơn phúc khảo bài thi môn thuộc Viện quản lý và tổ chức chấm thi. 

2. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 09/05/2023 đến hết sáng thứ 5 (18/05/2023)_ Biểu mẫu theo file đính kèm.
3. Thông tin nộp đơn:
Người nhận:  Cô Bảo Vy (Thư ký Viện Kỹ thuật HUTECH)
Địa điểm:       E1-02.08 – Văn phòng Viện Kỹ thuật HUTECH
Thời gian: Sáng: 8:00 -11:00
                   Chiều: 14:00 – 16:00
4. Lệ phí: 200.000đ/1 môn (Hai trăm ngàn đồng/1 môn xin phúc khảo).

Lưu ý: - Lệ phí sẽ được hoàn khi có sự thay đổi điểm số;
           -   Sinh viên kiểm tra đáp án trước khi gửi đơn PK về VP viện 
_ Link: Tại đây
14610288
×