Hutech TechShow 2023_ công tác triển khai cho ngày hội tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật -Công nghệ & hội đồng đánh giá ĐATN

THÔNG BÁO
V/v: Triển khai công tác cho ngày hội Hutech Techshow lần 7 & Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp - HK2 Năm học 2022-2023
 
- Sinh viên xem thông báo công tác triển khai cho ngày hội Hutech Techshow 2023 (file đính kèm)
- Sinh viên tải Backdrop hội đồng TẠI ĐÂY 


 
14612254
×