TB kế hoạch nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp (bản chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý từ hội đồng)

TB kế hoạch nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp (bản chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý từ hội đồng) 2

Lưu ý:
- Link nộp báo cáo: 
https://forms.gle/ZobobAMJcaeQXfZU9
- Nội dung góp ý từ hội đồng: sinh viên bấm TẠI ĐÂY

- Mẫu phiếu chỉnh sửa: Sinh viên xem file đính kèm

 
14612393
×