THÔNG BÁO MỚI
Biểu đồ kế hoạch học tập Năm học 2011-2012 Để đáp ứng nhu cầu SV cần biết trước thời gian nào đi thực tập, học giáo dục quốc phòng, nghỉ Tết, thi học kỳ,...
Biểu mẫu về xin thôi học, tạm ngừng học, chuyển trường-ngành-hệ,bảo lưu điểm, nhập học lại Sinh viên phải tự in các biểu mẫu này khi cần. Nếu mẫu yêu cầu kèm bảng điểm thì khi nộp Khoa và Phòng Đào tạo phải có theo bảng điểm mới nhận xét duyệt. SV nộp ở đâu thì đến nơi đó nhận lại sự phản hồi. Phòng Đào tạo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×