[TUYỂN DỤNG T07/2022]_Thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV-500kV (đợt 2/2022)

Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV - 500kV (đợt 2/2022) theo Văn bản thông báo số 4593/TB-PTC4 ngày 29/6/2022. Xem thông tin chi tiết theo file đính kèm.

14602592