SINH VIÊN - THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XX-2017

Được sự đồng ý của Bộ GD&ĐT, hội Vật lý Việt Nam phối hợp với trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XX năm 2017 Ban tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý...

Thông báo về việc tra cứu xét thông tin hồ sơ xét tốt nghiệp đợt ngày 3/1/2017

Sinh viên tra cứu thông tin hồ sơ tốt nghiệp tai link sau: http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuFileTuyenSinh/TraCuuThongTinHoSoTotNghiep * Lưu ý: - Sinh viên vui lòng nộp bổ sung hồ sơ tại phòng Đào tạo – Khảo...

Kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 2016:2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO KẾT QUẢ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU DÀNH CHO SV NĂM CUỐI  HK2 năm học 2016-2017   STT...

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp lớp 12VDC02+15HDT01 (Hk1 năm học 16:17)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     TP. Hồ Chí Minh, ngày...

Tb về việc mở lớp bổ sung hk2 (16:17) (đối tượng SV năm cuối) - update 24.12.16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP THEO YÊU CẦU DÀNH CHO SV NĂM CUỐI  HK2 năm học 2016-2017 Hiện khoa Cơ-Điện-Điện tử có...

TB về việc đăng ký làm đồ án tốt nghiệp lớp 12VDC01+15HDC01+15HDT01 (update 16.12.16)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     TP. Hồ Chí Minh, ngày...

CẬP NHẬT DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ NH 2016- 2017

Nhằm giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc đăng ký môn học, Khoa CĐĐT cập nhật lại lập danh sách mới nhất các Môn học tương đương (MHTĐ), chi tiết xem file đính kèm Những sinh viên đã đăng ký môn học rồi cần...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BIỂU MẪU VÀ THAM GIA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HK1 NH 2016-2017

Căn cứ theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy. Khoa Cơ- Điện- Điện tử thông báo đến các Ban cán sự (BCS) các lớp liên hệ về VPK để nhận biểu mẫu và và mang về...

TB về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp 12VDC01+15HDT01+15HDC01

Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp của lớp 12VDC01+15HDT01+15HDC01. Vào ngày 05/12/16:  - SV liên hệ GV nộp bài báo cáo thực tập tốt nghiệp cho GV và bảo vệ bài cáo thực tập của mình. - Sinh viên photo phiếu...