SINH VIÊN - THÔNG BÁO

TB về việc nộp đồ án tốt nghiệp - lớp đăng ký học lại (HK1 năm học 16:17)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP LÀM LẠI ĐỒ ÁN HK1 NĂM HỌC 2016:2017 Theo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp dành cho lớp làm lại đồ án tốt nghiệp đợt học kỳ 1 năm học  2016:2017 như sau: 1....

TB về việc mở lớp học kỳ hè năm học 2016:2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO V/v mở lớp học kỳ hè năm học 2016:2017 Theo kế hoạch học kỳ dự kiến, khoảng đầu tháng 4 SV sẽ theo dõi và đăng ký môn học học kỳ hè. Hiện tại, có...

TB về việc gặp gỡ Sinh viên đại học chính quy Khóa 2013 (hk2 năm học 2016:2017)

KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  THÔNG BÁO LỊCH GẶP SINH VIÊN KHÓA 2013 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY                Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp của Trường, nay Khoa...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 14D2DC02 - Hk2 năm học 16:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ   KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 14D2DC02   Theo kế hoạch giảng dạy của Nhà trường, nay Khoa thông báo đến sinh viên về...

Thông báo về việc mặc đồng phục khi vào thực hành thí nghiệm ở cơ sở D khu công nghệ cao quận 9

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM           KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                    ...

Biểu mẫu & kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp - Lớp HOCLAI - HK1 (1617)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM              KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

TB NHẬN THƯ MỜI GẶP GVHD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - LỚP HOCLAI - HK1 1617

Ngày 21/10/16, Khoa mời các bạn Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm liên hệ Văn phòng khoa nhận thư mời gặp Giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp để bắt đầu thực hiện đồ án từ ngày 24/10/2016 -> 26/02/17....

DS hội đồng bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp - lớp 13LDDT01 (18.10.16)

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP 13LDDT01 Năm học 2015-2016   1. Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Hội đồng 1: Sáng chủ nhật ngày 23/10/2016 lúc 8g30 Hội đồng 2: Chiều chủ nhật ngày 23/10/2016 lúc 13g30...

TB lớp đồ án cơ sở 2 - GVHD: Thầy Võ Đình Tùng

Thông báo Nhóm Đồ án cơ sở 2 - GVHD: Thầy Võ Đình Tùng sẽ gặp Giảng viên vào chiều chủ nhật ngày 16/10/16 lúc 15g00 tại phòng B08.06 Bắt đầu tuần sau lịch gặp GV hướng dẫn đồ án cơ sở nhóm Thầy Tùng sẽ vào sáng...

TB đổi lịch đồ án cơ sở 1 - GVHD:Bốc Minh Trí (lớp 14DDC01)

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH GẶP GVHD ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 LỚP 14DDC01 - THẦY. BỐC MINH TRÍ CHUYỂN TỪ SÁNG THỨ 6 LÚC 9G00 -> SÁNG THỨ 7 LÚC 7G30 TẠI PHÒNG A07.20...