SINH VIÊN - THÔNG BÁO

Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau: TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TỐT...

TB lớp hướng dẫn đồ án Điện tử 1 - thầy Hoàng Văn Vinh

Sinh viên học lớp hướng dẫn đồ án Điện tử 1 của thầy Hoàng Văn Vinh: - Thời gian sinh viên có mặt: 17h45' ngày 24/03/2017 - Địa điểm: Phòng A08.30 => Chi tiết liên hệ thầy Vinh: 0943 809 774   KHOA CƠ -...

TB lớp Hàm phức và toán tử - GVGD: Võ Thị Bích Ngọc

Lớp Liên thông buổi tối học môn Hàm phức và toán tử  - GVGD: cô Võ Thị Bích Ngọc bù vào thứ 4 ngày 22/03/2017 ca 5 sẽ học tại phòng A-05.15 Các sinh viên thuộc lớp 15LDDC01 cập nhật thông tin và đi học...

Thông tin thực hiện đồ án Điện tử 2 lớp thầy Khánh hướng dẫn

Sinh viên xem yêu cầu thực hiện tại: https://sites.google.com/site/phkkhanh/

THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia lớp kỹ năng chuyên đề ngắn hạn dành cho sinh viên

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH   VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP                      ***  Số: 01 - TB/V.ĐTNN   Tp. Hồ Chí Minh, ngày...

TB lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp (Lớp làm lại đồ án) - HK1 năm học 16:17(update 16.03.17)

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP HOCLAI (HK1 NĂM HỌC 2016:2017) 1. Thời gian bảo vệ như sau: - Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông :          Thứ 6 ngày 17/03/17 - lúc 13g00 -...

TB lớp Đồ án cơ sở 2- GVHD:Thầy Nghiêm Hoàng Hải, Thầy Phạm Hùng Kim Khánh

TB LỚP ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2- GVHD:THẦY NGHIÊM HOÀNG HẢI, THẦY PHẠM HÙNG KIM KHÁNH   Nhóm Đồ án cơ sở 2 - GVHD: Thầy Nghiêm Hoàng Hải Sinh viên làm đồ án sẽ gặp Giảng viên vào sáng thứ 3, ca1, ngày 14/03 tại phòng...

Kế hoạch Đồ án môn học HK2 năm học 2016:2017 (update 09.03.17)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK2 NĂM HỌC 2016:2017   A/ THỜI GIAN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN Từ ngày 01/03/17 đến 04/03/17 (Trong thời gian này, Mỗi Nhóm Cử Đại Diện Trưởng Nhóm. Trưởng nhóm có nhiệm vụ liên hệ...

DS T.tập tốt nghiệp & DS đủ điều kiện làm ĐA T.nghiệp Hk2 (Khóa 13 đại học chính quy)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP & ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 16:17 ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN : KHÓA 2013 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Thời gian thực tập tốt...