SINH VIÊN - THÔNG BÁO

TB về đồ án tốt nghiệp - Hk2 năm học 1617 (update 11.04.17)

THÔNG BÁO V/V làm đồ án Tốt Nghiệp – Hk2 năm học 2016:2017 – Khóa 2013 Đăng ký GVHD và tên đề tài đồ án TN Hiện tại Khoa đã phân danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Khóa 2013 đại học chính...

TB về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp 14D2DC02, 15HDC01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM                   KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ   THÔNG BÁO V/V: nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp 14D2DC02   Sinh...

Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp K2013 (update 27.03.17)

THÔNG BÁO ( V/v thực tập tốt nghiệp khóa 2013 - đại học chính quy) Đây là danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 2013 (Hk2 năm học 2016:2017) Mỗi lớp cử đại diện nhóm trưởng liên hệ với GVHD để xếp lịch gặp...

Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau: TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TỐT...

TB lớp hướng dẫn đồ án Điện tử 1 - thầy Hoàng Văn Vinh

Sinh viên học lớp hướng dẫn đồ án Điện tử 1 của thầy Hoàng Văn Vinh: - Thời gian sinh viên có mặt: 17h45' ngày 24/03/2017 - Địa điểm: Phòng A08.30 => Chi tiết liên hệ thầy Vinh: 0943 809 774   KHOA CƠ -...

TB lớp Hàm phức và toán tử - GVGD: Võ Thị Bích Ngọc

Lớp Liên thông buổi tối học môn Hàm phức và toán tử  - GVGD: cô Võ Thị Bích Ngọc bù vào thứ 4 ngày 22/03/2017 ca 5 sẽ học tại phòng A-05.15 Các sinh viên thuộc lớp 15LDDC01 cập nhật thông tin và đi học...

Banner Tư vấn trực tuyến